Municipalities:
Beijing
Tianjin
Shanghai
Chongqing
Provinces:
Hebei
Shanxi
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong
Henan
Hubei
Hunan
Guangdong
Hainan
Sichuan
Guizhou
Yunnan
Shaanxi
Gansu
Qinghai
Taiwan
Autonomous Regions:
Inner Mongolia Autonomous Region
Guangxi Zhuang Autonomous Region
Tibet Autonomous Region
Ningxia Hui Autonomous Region
Xinjiang Uygur Autonomous Region
Special Administrative Regions:
Hong Kong Special Administrative Region
Macao Special Administrative Region